காவிரிப் பிரச்சனையில் கருணாநிதி தொடர்ந்து நாடகமாடுகிறார்