தி.மு.க. அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டுவது ஏமாற்று வேலை ; பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் கண்டனம்