முதல்வர் ஜெயலலிதா விரைவில் கோட்டைக்கு வந்து மக்கள் பணிகளை கவனிப்பார்