புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியலை அறிவித்தார் டிடிவி தினகரன்