குடும்ப அட்டைக்கு மாற்றாக ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை