கூட்டுறவு கடைகளில் 50% குறைந்த விலையில் பட்டாசு விற்பனை