கொரட்டூரில் பொதுமக்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து வந்த பூச்சிகள் உற்பத்தியாகும் இடம் கண்டுபிடிப்பு