குழந்தைத் தொழிலாளர் முறையை முற்றிலும் களைந்திட மாண்புமிகு அம்மா வழியில் தமிழக அரசு செயல்படுகிறது