சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெறுவதால் தமிழகம் அமைதிப் பூங்காவாக உள்ளது : சேலம் மக்கள் வெள்ளத்தில் முதல்வர் ஜெயலலிதா பெருமிதம்