சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக வரலாற்றுச் சாதனையை படைக்கும்: செ.கு. தமிழரசன்