சமத்துவ மக்கள் கட்சி அ.தி.மு.க. கூட்டணியில்தான் உள்ளது