முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு மாணவர்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி