முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு கிறிஸ்தவ ஐக்கிய பேரவை பாராட்டு