சிறுவாணி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்கான அனுமதியை திரும்பப் பெற வேண்டும் : பிரதமருக்கு முதல்வர் ஜெயலலிதா கடிதம்