முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிற்கு என்று ஆளுநர் ரோசய்யா பாராட்டு