சுற்றுப்புற மாசு கண்காணிக்கும் நிலைய வாகனத்தின் சேவையினை முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்