தமிழக அரசுக்கு மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் பாராட்டு