மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு,சென்னையில் அம்மா உணவகங்களில் இலவசமாக உணவளித்து அஞ்சலி