சென்னையில் கள்ளத்துப்பாக்கியுடன் தி.மு.க. பிரமுகர் கைது