ஜல்லிக்கட்டு தடை திமுக, காங்கிரஸ் திட்டுமிட்டு செய்தது அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குற்றசாட்டு