ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசரச் சட்டம்: பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்