முதலமைச்சர் ஒ. பன்னீர்செல்வத்திற்கு,ராகவா லாரன்ஸ் மாணவர்களுடன் சென்று நன்றி