ஜி.எஸ்.டி மசோதா, தமிழகத்திற்கு உரிய இழப்பீடு கிடைக்கும் வகையில் சட்டத்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும்