டி.டிவி தினகரன், தொடர்ந்து கழகப் பணியாற்றி அனைவரையும் வழி நடத்துவார்