தக்காளி, வெங்காயம் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்