ரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் அமைச்சர்கள் ஆர்.காமராஜ்,ஆர்.துரைக்கண்ணு நேரில் ஆய்வு