தமிழகத்திற்கு புதிய திட்டங்கள் எதுவும் அறிவிக்கப்படாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது – முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கருத்து