தமிழகத்தில் கல்லூரிகள் இல்லாத மாவட்டமே இல்லை சட்டப் பேரவையில் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் பழனியப்பன் பேச்சு