ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடைவரக் காரணமாக இருந்தது முந்தைய மத்திய காங்கிரஸ்-தி.மு.க. கூட்டணி அரசுதான்