தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் அரிசி இல்லை : உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் திட்டவட்டம்