தமிழகத்தில் மின்வெட்டே இல்லாத நிலை ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது:முதல்வர் ஜெயலலிதா பெருமிதம்