மருத்துவமனையில் அரசு அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆலோசனை