டிடிவி தினகரன் அறிவித்த புதிய நியமனங்கள் செல்லாது : அமைச்சர் ஜெயகுமார்