தமிழக அரசின் சாதனைகளை விளக்கி அதிமுகவினர் காலண்டர் விநியோகம்