தமிழக அரசின் சாதனை விளக்க கண்காட்சி நாகர்கோவில் பேருந்து நிலையத்தில் தொடங்கப்பட்டது