தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்: தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு ரூ.32.27 கோடி ஒதுக்கீடு