தமிழக மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சிபெரும் வகையில் 54 ஆயிரம் கேள்விகள் அடங்கிய சி.டி வழங்கப்படும்