தமிழர்களுக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்த தலைவர் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா என்று அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பேச்சு