முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களின் மன உறுதி மற்றும் திடமான செயல் பாட்டினால் தமிழகம் அமைதிப் பூங்காவாக மாறியுள்ளது சட்டப்பேரவையின் ஆளுநர் ரோசய்யா பாராட்டு