6390 பயனாளிகளுக்கு விலையில்லா மிக்சி கிரைண்டர், மின்விசிறி