தலித் விரோத திமுக ஆட்சியை மக்கள் மறக்கவில்லை:இந்திய குடியரசு கட்சி தலைவர் செ.கு.தமிழரசன் பேச்சு