தினகரன் பணம் கொடுக்கிறார், நாங்கள் பாசத்தைக் கொடுக்கிறோம் : மதுசூதனன்