தினகரன் பத்திரிகை அலுவலகம் எரிக்கப்பட்ட வழக்கில், விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காத 12 பேருக்கு ஜாமினில் வெளிவர முடியாத பிடிவாரண்ட்