தி.மு.க.வினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த பூங்கா, மீட்கப்பட்டு நவீனமுறையில் சீரமைக்கப்பட்டு புதுப்பொலிவுடன் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறப்பு!