திருப்பூரில் முதலமைச்சர் நலம்பெற வேண்டி மாணவர்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி கூட்டு வழிபாடு