திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் அரசு மருத்துவமனைகளில் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் நேரில் ஆய்வு