மறைத்த முதல்வர் அம்மாவின் கொள்கை, கோட்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தீபாவுடன் இணைந்து செயல்பட தயார் : ஓ.பன்னீர்செல்வம்