தீயணைப்பு ஊழியர் குடும்பத்திற்கு ரூ 13 லட்சம் உதவித்தொகை