துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்த மீனவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.5 லட்சம்