தூத்துக்குடி மாவட்ட சிறுவணிக வியாபாரிகள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு நன்றி